เปิดวัฒนธรรมจีน

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนและพิธีเปิดงาน ศรีเกิดวิชาการ เปิดวัฒนธรรมจีน เพื่อมุ่งให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมจีน เพื่อใช้ความรู้ในการรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ชายแดน ที่นักท่องเที่ยวจีนเริ่มเข้ามาเที่ยวเมืองไทยจำนวนมากและน้องๆ นักเรียนสามารถนำประสบการณ์ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ณ โรงเรียนเทศบาล ศรีเกิ

 1,368 total views,  2 views today