เด็กท7แข่งกีฬาเสริมสร้างความสามัคคี

วันที่28  กุมภาพันธ์ 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ อดีตรอง ผวจ.ชร. ดร.ผ่องพรรณ ปินตาแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น การแข่งขันกีฬาภายในมุ่งเน้นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างความสามัคคี ของนักเรียน คณะครูและผู้ปกครอง เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน และที่สำคัญให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้สุขภาพกายที่แข็งแรง ณ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย//

 1,577 total views,  2 views today