2,000 ปีสืบมา หกเป็ง ล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง

เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2561 พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำคณะศรัทธาประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทุกภาคส่วน ประกอบพิธีทางศาสนาก่อนปล่อยขบวนเดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561 “2,000 ปีสืบมา หกเป็ง ล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุงที่บริเวณภายในวัดศาลาเชิงดอย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีประชาชนแต่งกายด้วยชุดขาว ชุดชนเผ่า และชุดประจำของแต่ละชุมชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

สำหรับพิธีเดินจาริกแสวงบุญตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งนี้เป็นการเดินเท้าในระยะทางรวมทั้งสิ้น 9 กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามป่าเขาตามทางเดินเพื่อไปสู่พระธาตุดอยตุง ที่ตั้งอยู่ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ลักษณะทั่วไปเป็นเขาสูงชัน เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา สร้างมาแต่โบราณกาลและเป็นหลักฐานแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในล้านนา ตามประวัติกล่าวไว้ว่าพระมหากัสสะปะเถระได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระธาตุรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกเถระ ไหปลาร้าข้างซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มามอบถวายแด่พระเจ้าอุชุตราชเจ้าผู้ครองนครนาคพันธ์โยนกชัยบุรี รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงค์สิงหนาวัติ เป็นประธานบรมสารีริกธาตุ ณ ดอยดินแดง หรือ ดอยตุง ในปัจจุบัน เมื่อแรกก่อสร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกบรรจุพระธาตุ ได้ทำธงตะขาบ หรือภาษพื้นเมืองเรียกว่า ตุง ใหญ่ ยาว หลายพันวา ปักไว้บนยอดดอยดินแดงคู่กับพระธาตุ ตุงขนาดมหึมานี้ ได้ทอดร่มเงาปกคลุมบ้านเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเบื้องร่างให้มีความร่มเย็นยอกเขาอันเป็นที่ตั้งองค์พระธาตุ จึงได้รับการเรียกสืบต่อกันมาว่า ดอยตุง

//////////////////

 2,107 total views,  4 views today