วิ่งรอบกว๊านphayaolake26k

 

สมัครได้ที่นี้ http://www.teelakow.com/th/event/phayao-lake-26k-0

วิ่งรอบกว๊าน คือ รายการวิ่งถนน 1 รอบกว๊านพะเยา

ระยะทาง 10 และ 26 กม.

วันแข่งขัน : อาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561

เวลาปล่อยตัว : 26 กม. – 5:00 . และ 10 กม. – 6:00 .

เวลาคัทออฟ : 4.30 ชั่วโมง (9:30 .)

รับ BIB วันที่ 19 .. 2561 : 10.00-19.00 . ที่ลานพ่อขุนงำเมือง

ค่าสมัคร

18 .. – 22 .. 60

ระยะ

  • 10KM                499 บาท
  • 26KM               649 บาท

23 .. 60 – 18 มี.. 61

  • 10KM               519 บาท
  • 26KM              699 บาท

กำหนดการ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

10.00 – 19.00 .

รับเสื้อและหมายเลขวิ่ง ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

04.00 – 05.00 .

เปิดรับฝากของนักกีฬา

04.30 – 04.45 .

พิธีเปิดงานวิ่ง

05.00 .

ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน 26 กม.

06.00 .

ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน 10 กม.

07.00 – 09.00 .

พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันลำดับที่ 1, 2 และ 3

09.30 .

สิ้นสุดเวลาแข่งขัน

รางวัล

*ระยะ 26 กม. ถ้วยรางวัลแยกตามกลุ่มอายุ แบ่งประเภทชายและหญิง (ชาย 3 รางวัล และ หญิง 3 รางวัล

Race

ชาย 3 รางวัล

หญิง 3 รางวัล

26 กม.

ต่ำกว่า 18 ปี

ต่ำกว่า 18 ปี

19-29 ปี

19-29 ปี

30-39 ปี

30-39 ปี

40-49 ปี

40-49 ปี

50-59 ปี

50-59 ปี

60 ปีขึ้นไป

60 ปีขึ้นไป

10 กม.

Overall

Overall

**ระยะ 10 กม. Over all แบ่งแยกชาย 5 รางวัล หญิง 5 รางวัล
 1,862 total views,  2 views today