ชาวกระเหรี่ยงบ้านรวมมิตรจัดงานวันช้างไทยคึกคัก

เมื่อวันที่13มีนาคม2561 นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมประพรมน้ำมนต์เพื่อดำหัวช้างและทำพิธีป้อนอาหารช้างด้วยผลไม้นานาชนิดเพื่อให้ช้างจำนวน 24 เชือก เนื่องในวันช้างไทย 13  มีนาคม โดยชาวบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย ได้จัดงานวันช้างไทย คืนความสุขและน้ำใจให้กับช้างและควาญช้างที่บริเวณปางช้างบ้านรวมมิตร ซึ่งให้ช้างได้เลือกกินกันอย่างมีความสุขท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมชมและป้อนผลไม้ให้กับช้างกันอย่างคึกคัก โดยจัดขันโตกช้างกลางเกาะลำน้ำกก

ซึ่งการจัดงานวันช้างไทย ในครั้งนี้ หมู่บ้านรวมมิตร เป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงช้างเพื่อการท่องเที่ยวและทำการท่องเที่ยวแบบทัวร์ช้างเพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตชนเผ่าในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียงอื่นๆในตำบลแม่ยาว มาเป็นระยะเวลาหลาย 10 ปี และด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อช้างเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณช้าง ชาวบ้านรวมมิตรชมรมทัวร์ช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร และเทศบาลตำบลแม่ยาว จึงร่วมกันจัดงานวันช้างไทยขึ้น เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณ และคุณค่าของช้าง ที่มีประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านรวมมิตรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทัวร์ช้างที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้เนื่องในวันช้างไทย ทางเจ้าของช้าง ควานช้าง ได้ทำการหยุดบริการนั่งหลังช้างเที่ยว1วัน เพราะอยากให้ช้างได้พักผ่อน

//////

 3,910 total views,  2 views today