(คลิป)รับฟังความเห็นชาวบ้านสร้างช้างคู่บารมีพญามังรายท่องเที่ยวแห่งใหม่ถนนล้านนา
 

เมื่อวันที่20มีนาคม2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดเวทีเพื่อรับ ฟังความคิดเห็นจากประชาชนในจังหวัดเชียงราย เพื่อขอความเห็นชอบในการก่อสร้างช้างคู่ บารมีพญามังราย ขนาดสูง 7.61 เมตร พร้อมฐานสูง 30 เซ็นติเมตร ที่ลานศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่แห่งใหม่คือ บริเวณด้าน ข้างอาคารศาลากลางหลังเก่า หอวัฒนธรรมเชียงราย ด้านทิศตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณถนนสิงห ไคล ซึ่งในบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของหอประวัติเมืองเชียงรายอีกด้วย 

ซึ่งเดิมนั้นจะทำการก่อสร้างที่บริเวณเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน บริเวณกลางแม่น้ำกก ใกล้กับสะพานแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แต่เนื่องจากติดปัญหาด้านสถานที่จึงได้มีการขอจัดสร้าง ยังสถานที่ใหม่แทน ทั้งนี้ภายหลังจากที่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกว่า200 คน ที่เดินทางมาเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งหมดได้ยกมือแสดงความเห็นด้วยกับ การให้มีการก่อสร้างช้างคู่บารมีในครั้งนี้ ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงรายจะได้นำผลการลงความเห็นส่งไปยังจังหวัดต่อไป 

สำหรับ การก่อสร้างช้างคู่บารมีพญามังรายนั้น เป็นหนึ่งในโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ทางด้านวัฒนธรรมล้านนา โดยทางเทศบาลนครเชียงรายได้รับการจัดสรรงบประมาณตามการ จัดการโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ..2561 เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางด้าน วัฒนธรรมล้านนา ภายใต้งบประมาณ 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาท) ในการก่อสร้าง โดยช้างคู่บารมีพญามังราย ขนาดสูง 7.61 เมตร พร้อมฐานสูง 30 เซ็นติเมตร จะหล่อด้วยบรอนซ์ทั้งองค์ซึ่งได้รับการออกแบบในลักษณะช้างมงคล 9 ประการ จากอาจารย์กนก วิศวกุล ศิลปปินเชียงราย /////

 1,595 total views,  2 views today