รวมพลังสมาชิกอปพร.เดินสวนสนามแสดงพลังความพร้อม

วันที่ 18 มีนาคม 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอปพร.” ประจำปี 2561 รวมพลังสมาชิกอปพร.  ในเขตเทศบาลนครเชียงรายเดินสวนสนาม ที่ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกอปพร.ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่

และยังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนให้การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์อปพร. ของเทศบาลนครเชียงราย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา 

/////

 1,883 total views,  2 views today