มอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรเด็กโรงเรียนเทศบาลนคร

เมื่อวันที่7มีนาคม2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร แด่บัณฑิตน้อยและนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2560 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 

 1,430 total views,  2 views today