อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแกนนำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถดูแลตนเอง เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น รวมทั้งดูแลครอบครัวและผู้อื่นได้ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์    ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย

 

 1,691 total views,  2 views today