ตรวจฉี่ อส.เชียงราย342 นาย ไม่พบสารเสพติด พร้อมทดสอบร่างกาย

เมื่อวันที่15มีนาคม2561 นายกองเอกณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายประจำปี 2561 รอบที่ 1     ที่สนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 .ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีสมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดนที่เข้ารับการทดสอบและเข้ารับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน 342 คน จาก 19 กองร้อย ใน 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย จากการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งในครั้งนี้มีการทดสอบกำลังโดยให้สมาชิกอส.ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง 2 กิโลเมตร

การทดสอบสมรรถภาพและการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมรรถภาพร่างกายโดยรวมของสมาชิกอาสารักษาดินแดนเพื่อให้สมาชิกมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยการเตรียมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ

อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการปฎิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงการหาแนวทางสำหรับปรับปรุงแก้ไขสมาชิกที่หย่อนสมรรถภาพให้มีสมรรถภาพมากยิ่งกว่าเดิมจนสามารถเป็นกำลังสำคัญของหน่วยได้ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการปลดถ่ายกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่หย่อนสมรรถภาพมากจนไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขหรือฟื้นฟูให้กลับมามีสมรรถภาพที่ดีได้อีกด้วย////

 2,990 total views,  2 views today