เทศบาลนครเชียงรายนำจักรยานอัจฉริยะมาบริการเที่ยว3,000คัน

เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างเทศบาลนครเชียงรายกับบริษัทโมไบค์จำกัด และบริษัทลีโอ ออโต้แมชชีนส์ จำกัด โดย นายพิสุทธิ์ เองไพบูลย์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท โมไบค์ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม ภายใต้ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือกันออกแบบและบริหารจัดการบริการรถจักรยานเมื่อใช้แล้วไม่จำเป็นต้องนำไปคืนจุดจอดเดิม(Deck-Less Bilk Share) เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของความร่วมมือให้เกิดนวัตกรรมและการขับขี่รถจักรยานเกิดขึ้นได้จริง ที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯเชิงสะพานขัวพญามังรายเขตเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัยกล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเจริญเติบโตรุดหน้าอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอันก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและมลพิษด้านอื่นๆส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนจึงได้มีแนวนโยบายในการส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้จักรยานเพื่อช่วยลดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศอีกทั้งยังเป็นการเติมเต็มความสะดวกสบายในระบบการขนส่งสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายให้สมบูรณ์มากกว่าเดิม

จึงได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทลีโอ ออโต้แมชชีนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภาคเอกชนแนวหน้าของโลกผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นในการยืมใช้จักรยานแบบไร้สถานี มาดำเนินการจัดตั้งจักรยานอัจฉริยะเพื่อบริการสาธารณะ Mobike ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย ควบคู่กันปัจจุบันเทศบาลนครเชียงรายได้เร่งส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยจักรยาน อาทิเช่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างเลนจักรยานริมฝั่งลำน้ำกกระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ภายใต้งบประมาณ 100 กว่าล้านบาท และเลนจักรยานรอบสวนสาธารณะหนองปึ๋งที่แล้วเสร็จไป  ซึ่งจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่รวมถึงมีพร้อมในการเดินทางและท่องเที่ยวของเมืองเชียงราย

สำหรับโครงการจักรยานสาธารณะ ไร้สถานีจอด” Mobilke in Chiangrai  เป็นการนำเอาจักรยานอัจฉริยะมาให้บริการนั้นเป็นจักรยานที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ โดยมีระบบจีพีเอสและเทคโนโลยีสมาร์ทล็อคติดตั้งอยู่บนตัวจักรยานผู้ใช้สามารถใช้บริการจักรยานอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชั่นที่ดาวโหลดมาไว้ในมือถือเพื่อค้นหาจุดที่จักรยานจอดใกล้ตัวมากที่สุด และใช้มือถือทำการสแกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อทำการปลดล็อคจักรยานก่อนนำไปปั่น เป็นอีกทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะมีการเตรียมจุดจอดจักรยานอัจฉริยะ 150 จุด ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  โดยนำรถจักรยานอัจฉริยะมาให้บริการอาจมากถึง จำนวน 3,000 คัน

นายวันชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้นี้เทศบาลนครเชียงรายยังมีนโยบายการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดูและประชาชนเพิ่มมากขึ้นเช่น การติดตั้งระบบโคมไฟและไฟกิ่ง LED อัจฉริยะ ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ระบบกล้องวงจรปิดที่ทันสมัยสำหรับดูแลความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อการต่อยอดแนวคิดในการพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข ในยุคไทยแลนด์ 4.0.

///

 1,520 total views,  2 views today