(คลิป)สอนเยาวชนเชิดสิงโตเรียนรู้วัฒนธรรมจีนเตรียมลงแข่ง
ที่มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้มีการฝึกซ้อมการแสดงเชิดสิงโต โดยการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ของโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เพื่อเตรียมแข่งขันในงานการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนและการแสดงความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการแข่งขันดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ International Internship Program มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการกระตุ้นให้เด้กและเยาวชนมีความสนใจในด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างๆของจีนไปพร้อมกับการเรียนรู้คู่กัน

สำหรับการฝึกซ้อมเชิดสิงโตในครั้งนี้ เป็นการแสดงชื่อชุดสิงโตมงคลกินส้ม ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการฝึกซ้อมมาเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน โดยเป็นการนำเด็กนักเรียนที่อยู่ในโปรแกรมวิชาภาษาจีนซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการเชิดสิงโตมาก่อนและนำมาฝึกฝนจนสามารถเชิดสิงโตได้ดังกล่าว//////

 2,734 total views,  2 views today