ขุดเจาะถนนเพื่อวางท่อเชื่อมสี่แยกหมอพีระ ระหว่างวันที่ 12 -25 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่10มีนาคม2561 เทศบาลนครเชียงราย แจ้งว่า ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างให้บริษัท ส ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด เป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ 2 โดยจะทำการขุดเจาะถนนเพื่อวางท่อเชื่อมต่อบริเวณสี่แยกหมอพีระ ระหว่างวันที่ 12 -25 มีนาคม 2561 ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรทำให้รถติดได้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหากไม่จำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มายังสี่แยกหมอพีระ และวางแผนในการใช้เส้นทางอื่นตามวันและเวลาดังกล่าว
ด้วยความปารถนาดีจาก เทศบาลนครเชียงราย และ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย

 1,091 total views,  2 views today