หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ มาลาวิลาศ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงรายฝ่ายแผนงานและนโยบายฯ จัดอบรมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย ในโครงการ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย โดยมีนายมนตรี วรรณวิจิตร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งได้จัดที่ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย มีนักเรียนจำนวน 200 คน เข้าร่วมรับการอบรม ที่หอประชุมของโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรในสังกัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย, สภ.เมืองเชียงราย, จนท.ป้องกันฯทต.ป่าอ้อดอนชัย, รพ.สต.ป่าอ้อดอนชัย บรรยายให้ความรู้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

/////

 2,677 total views,  2 views today