“เข้มส่วนราชการป้องกันเจ้าหน้าที่ไม่ให้ติดโควิด19 หากติดแล้วใครจะดูแลประชาชน”

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ร่วมกับ นายภาสกร บุ…

 2,245 total views

Read More