สาธิตจุฬาฯนิเทศการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์โร…

 8,965 total views,  4 views today

Read More

มฟล.เปิดตัวหลักสูตรระยะสั้น ‘พุทธศิลปกรรม’

มฟล.เปิดตัวหลักสูตรระยะสั้น ‘พุทธศิลปกรรม’ โอกาสเดียวที่จะได้เรียนศิลปะกับยอดศิลปิน มหาวิท…

 13,939 total views

Read More

รับรางวัลผลคะแนนทดสอบO-NETสูงสุด

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลผลคะแนนทดสอบO-NETสูงสุด วัน ที่ 7 กันยายน 2563 นาย…

 5,515 total views

Read More

พัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกให้ผู้เรียน

พัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างบทอ่านและการสร้างแบบฝึกให้ผู้เรียน ให้นักเรียนมีความพร้อมทำข้อส…

 3,657 total views,  2 views today

Read More