มฟล.ส่ง 9 ผลงานวิจัย ร่วม ‘มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563’ (Thailand Research Expo 2020)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม นำโดย ผศ. ดร. จุ…

 204 total views,  12 views today

Read More

มฟล. ชวนนักศึกษาปลูกต้นกล้วยเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำในมหาวิทยาลัย

เมื่อเร็วๆ นี้ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำโดย ดร.จันทรารักษ์ โตวร…

 176 total views,  8 views today

Read More

สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดป้ายโรงอาหาร “วิจิตรอุปถัมภ์” โรงเรียนบ้านแม่กรณ์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุ…

 238 total views,  12 views today

Read More

โรงเรียนเทศบาล6พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ร่วมกับสถาบันการศึกษานาน…

 4,112 total views,  4 views today

Read More

สพป.เชียงราย เขต 1 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษาและบุ…

 11,289 total views,  4 views today

Read More

เยี่ยมชมแนวทางการจัดการศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล6นครเชียราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารโรงเรียนเทศบ…

 5,568 total views,  2 views today

Read More