ชื่นชมเด็กเก่งO-net คะแนนเต็ม100 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า หลังจากทรา…

104,545 total views, 33 views today

Read More

เทศบาลนครเชียงรายยกระดับการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการวางหลักสูตรที่ดีให้กับนักเรียน

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณร…

2,312 total views, no views today

Read More

มูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ MOU สพป.เชียงราย เขต 1 สนับสนุนงบ จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เด็กชนชาติพันธุ์ในถิ่นธุรกันดาร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 คุณมีนา ชอย ประธานกรร…

9,841 total views, no views today

Read More

“เพชรล้านนา”ให้ทุน นร. 3 จังหวัด ให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นศูนย์กลาง

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์2563 พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสง…

8,457 total views, no views today

Read More

สพป.เชียงราย เขต 1 รับมอบอาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู 36 โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1 เป็นประธานรับมอบอาคารเรี…

6,532 total views, no views today

Read More

มฟล.จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563

เมื่อเร็ว ๆนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ…

2,017 total views, no views today

Read More

เอไอเอสจัดวันเด็ก เน้นสอนเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล

เอไอเอส ร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมวันเด็ก สอนให้เด็กมีความรู้เรื่องเทคโนโลยี ดิจ…

21,491 total views, no views today

Read More

สสส. เฮ…สนับสนุนราชภัฏประสบความสำเร็จ ผลิตนศ.ครูชั้นปี 1 ผ่านหลักสูตรสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยรุ่นแรกของไทยกว่า 1,300 คน

นับเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของภาคีเครือข่ายทั้ง 3 องค์กร ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร…

2,153 total views, no views today

Read More

นักวิชาการปฐมวัยและนักวิจัยชี้สมองเด็กไทยสร้างได้ด้วยพลังชุมชน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ชวนพ่อแม่ …

1,718 total views, no views today

Read More

รากฐานการปฏิรูปการศึกษาเริ่มที่การพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นและเป็นจริงได้…ด้วยพลังชุมชน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป…

1,827 total views, no views today

Read More