ชื่นชมเด็กเก่งO-net คะแนนเต็ม100 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า หลังจากทราบผลประกาศและรายงานผลสอบ O-net (โอเน็ต) ปีการศึกษา 2562 ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นที่ภูมิใจอย่างมาก ที่ นักเรียนในสังกัด โรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย สามารถสอบได้คะแนนเป็นอันดับต้นๆ

เริ่มจาก O-net ป.6โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ได้อันดับที่ 2 จาก 10 อันดับของจังหวัดเชียงราย ซึ่งรวมภาคเอกชนด้วย และหากแยกเป็นโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล7 ฝั่งหมิ่นได้อันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ได้อันดับ 5 โรงเรียนเทศบาล 1ศรีเกิด ได้อันดับ 6 ส่วน โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ได้อันดับ 10 ซึ่งถือว่า โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้คะแนนสูงสุด ติด 1-10 ถึง 4 โรงเรียน

ส่วน O-net ที่มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ คือ นักเรียนจาก “โรงเรียนเทศบาล7 ฝั่งหมิ่น”

ทั้งนี้ ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน และขอขอบคุณครูทุกท่าน ที่มอบการศึกษาที่ดีให้กับเด็กนักเรียน ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งความมุ่งมั่นนี้ ทางผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย จะมุ่งมั่นพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดไป

105,895 total views, 1,383 views today