จิตอาสาเชียงรายร่วมล้างตลาดต้านโควิด19

วันที่ 25 มีนาคม 2563 จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรม “จิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 “ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศบาลนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงรายนำโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช และจิตอาสาจังหวัดเชียงราย นำรถน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ทำความสะอาดบริเวณ ตลาดศรีทรายมูลร่วมกับพ่อค้า-แม่ค้าตลาดศรีทรายมูล เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น

27,245 total views, 16 views today