รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

เทศบาลนครเชียงราย พัฒนาปลูกต้นไม้ถ้ำตุ๊ปู่ สร้างพื้นที่สีเขียว ดักจับฝุ่นขนาดเล็กสืบสานสู่100ล้านต้น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ดร.ปรีชา อนุรักษณ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรวัฒน์ รองปลัดเทศมบาลนครเชียวราย และ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ชาวบ้านจากชุมชนน้ำลัด นักเรียนจากโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ร่วมกัน พัฒนาพื้นที่โดยรอบ และภายใน สถานปฏิบัติธรรมสำนักวิปัสสนาถ้ำตุ๊ปู่ ชุมชนน้ำลัด หมู่ที่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อให้ดูสะอาดตาไม่ให้ต้นหญ้าบดบังความสวยงามของหน้าผาเขาหินของถ้ำตุ๊ปู่ พร้อมเก็บขยะ และร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” โดยกิจกรรมทั้งหมด เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ทางเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการในพื้นที่ สถานปฏิบัติธรรมสำนักวิปัสสนาถ้ำตุ๊ปู่ ชุมชนน้ำลัด มาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ พระธรรมราชานุวัตร  อดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้ทางเทศบาลนครเชียงราย ดูแลรักษา และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชาวจังหวัดเชียงราย ซึ่งปีที่ผ่านมาได้พัฒนาแผ้วถางหญ้าและวัชพืชต่าง ๆ ออก

และมาในปีนี้ก็พัฒนาต่อเนื่อง และปลูกต้นไม้ให้เกิดควาร่มรื่นขึ้นมาอีก เพื่อต่อยอดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ศึกษาธรรมชาติต่อไปในอนาคต เพราะจุดดังกล่าวมีทั้งถ้ำ และหน้าผาหินที่ส่วยงาม ที่สำคัญยังมีต้นจันทร์ผา ให้ชมจำนวนมาก และการปลูกต้นไม้ก็ยังสามารถทำให้ช่วยดักจับฝุ่นขนาดเล็ก หรือ PM2.5  ได้ด้วย เพราะเชียงรายเกิดปัญหมอกควันทุกปี แต่หากมีต้นไม้มากขึ้น เชื่อว่าปัญหาฝุ่นขนาดเล็กก็จะเบาบางลงได้

ทั้งนี้จากการดูพื้นที่ดังกล่าว ทางเทศบาลนครเชียงราย จะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษณ์ธรรมชาติต่อไป และจะร่วมกับทางโรงเรียนสหศาสต์ศึกษา ในการจัดน้อง ๆ มาทำกิจกรรม สร้างรายได้ให้นักนักเรียน ทั้งทำร้านขายน้ำ กาแฟ รวมทั้งพาชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าว ที่จะต้องมีคนแนะนำ ซึ่งเชื่อว่าอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป

สนับสนุนข่าวโดย

 7,746 total views,  4 views today