จัดแข่งกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นางรัตนา  จงสุทธานามณี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด โครงการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงรายประจำปี  2563 ที่โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจังหวัดเชียงรายโดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่จาก การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วม รวมไปถึงตัวแทนนักกีฬาจาก 12 ชนิดกีฬา

นางรัตนา  จงสุทธานามณี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย

นายประพัฒน์  ชัชวาลย์ชัยพรรณ  อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวถึง โครงการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงรายประจำปี  2563 ว่าด้วย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย จัดโครงการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ  สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาภายในจังหวัด ที่มีความสามารถได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพของตนเองและมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

นอกจากนั้นยังมุ่งหวังที่จะใช้กลยุทธ์ในการนำกีฬาเป็นสื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลจากยาเสพติด  และจัดให้มีการแข่งขัน จำนวน12 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1กรีฑา  2 เทควันโด 3 เปตอง  4 เทนนิส   5 ว่ายน้ำ  6 แบดมินตัน 7กอล์ฟ   8เอ็กซ์ตรีม  9วู๊ดบอล   10มวยไทยสมัครเล่น  11จักรยาน 12ยูยิตสู ซึ่งการแข่งขันได้รับการสนับสนุน จากการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย ฝ่ายกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ 

นางรัตนา  จงสุทธานามณี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย  กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้มีความเพียบพร้อมในทุก ๆ ด้าน  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้หันออกกำลังกายและเล่นกีฬา สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย

การจัดการแข่งขันครั้งนี้  เป็นความพร้อมใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านกีฬา และถือว่าเป็นการรวมพลัง ความตั้งใจ  ความมุ่งมั่น  ของทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดการแข่งขัน  จึงขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่าย คณะเจ้าหน้าที่  นักกีฬาที่เข้าร่วมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้  ซึ่งเชื่อว่า การแข่งขันจะสามารถดึศักยภาพของนักกีฬาทุกคนออกมา และยังเป็นการฝึกทักษะด้านกีฬา สมกับที่ไ้ด้มีการส่งสเสริมให้เชียงราย เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวด้านกีฬาอย่างแม้จริง…

 4,849 total views,  2 views today