โครงการแก้มลิงปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขี้บ้วน

รายงานพิเศษ….นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พัฒนาพื้นที่เขตเทศบาลฯ ไม่หยุด ล่าสุด ทำโครงการฯ แก้ภัยแล้ง รองรับน้ำ ป้องกันน้ำท่วม…”โครงการแก้มลิงปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขี้บ้วน”….ติดตามจากรายงานครับ…

 5,675 total views,  2 views today