ขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมบังคับคดี จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด (นัดที่ 1) ประเภทยานพาหนะ ทองรูปพรรณเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ จำนวน 41 รายการ ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

1. ดูทรัพย์สินรายการที่ 1-41 ได้ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.    

2. ลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น.

3. เริ่มขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

4. ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะซื้อ และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์นั้นโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว

5. ผู้ซื้อต้องชำระราคาทันทีที่ซื้อทรัพย์ได้ ทรัพย์ที่ต้องมีการรื้อถอน ให้ผู้ซื้อได้รื้อถอนและขนย้ายไปติดต่อกับเจ้าของสถานที่เอง

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 1/1 ถนนสนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-284840-5 หรือ www.led.go.th

4,491 total views, 9 views today