เรือนำเที่ยวจมน้ำโขงรอกองทัพเรือช่วย

เขื่อนจีนระบายน้ำมากสุดรอบปี เรือ ทองเที่ยวไทย “แม่โขงเดลต้า” ยังจม ! รอกองทัพ…

 8,314 total views,  2 views today

Read More

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบุคลากรโรงพยาบาล

เปิดที่แรกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วันที่ 13 สิงหาคม 2563…

 8,611 total views,  2 views today

Read More