สหรัฐอเมริกา มอบอุปกรณ์ ป้องกันโควิด 19 ให้ มฟล.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายฌอน โอนีลล์ กงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนในนาม รัฐบา…

 6,785 total views,  6 views today

Read More