เทศบาลนครเชียงรายจับมือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลด pm2.5

เทศบาลนครเชียงรายจับมือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลด pm2.5 นำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติสู่การเป็นเมือ…

 7,039 total views,  4 views today

Read More

เทศบาลนครเชียงรายจับมือ ม.แม่โจ้ จัดถ่ายทอดความรู้ “ไบโอชาร์”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดใ…

 6,058 total views,  4 views today

Read More