เลอเมอริเดียน เชียงราย รับมอบตราสัญลักษณ์SHA

เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท โรงแรมที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่อง…

 4,306 total views,  2 views today

Read More

กองทุนฟื้นฟูชำระหนี้แทนเกษตรกรรักษาที่ดินทำกิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบเงินจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แปดแสนกว่าบาท ชำระหนี้สห…

 3,354 total views,  2 views today

Read More