ตั้งจุดคัดกรองก่อนคนก่อนเข้าพื้นที่ 2 จุด เวียงป่าเป้าและพาน

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายอนันต์ …

29,035 total views, 25 views today

Read More

ชื่นชมเด็กเก่งO-net คะแนนเต็ม100 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า หลังจากทรา…

105,895 total views, 1,383 views today

Read More