ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้สัมภาษณ์ พบผู้ป่วยโควิด19 รายแรกของเชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชี…

7,667 total views, 6 views today

Read More

พบป่วยโควิด19จำนวน1รายสอบสวนการเดินทางเฝ้าระวังอีก10

วันที่ 21 มีนาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะ ประธานคณะกรรม…

7,433 total views, 6 views today

Read More