หมู่บ้านแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย ปลอดเหล้างานศพ

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล…

 5,738 total views

Read More

เชียงของเปิดตัวหมู่บ้านต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดินแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอา…

 5,325 total views

Read More

จัดทำ “safety zone” หากหมอกควันรุนแรงหนักขึ้น มีเครื่องฟอกอากาศภายใน

วันที่ 16 มี.ค.2563 นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชิญหัวหน้าส่วนราชการแล…

 3,036 total views

Read More

ขายหมดอย่างรวดเร็วหน้ากากอานามัยภายใน20นาที

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่…

 1,312 total views

Read More