ขนส่งเชียงรายเอาจริง ตรวจเข้มรถควันดำลดค่า PM 2.5 รวมทั้งรถส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  นายอนุวัฒน์  วงจำรัส  ขนส่งจังหวัดเชียงราย  ได้มอบหมายให้ …

13,069 total views, 3 views today

Read More

มูลนิธิกู้ดเนเบอร์ซ MOU สพป.เชียงราย เขต 1 สนับสนุนงบ จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เด็กชนชาติพันธุ์ในถิ่นธุรกันดาร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 คุณมีนา ชอย ประธานกรร…

9,844 total views, 3 views today

Read More

เชียงของ ระดม 1,200 คน ทำแนวป้องกันไฟป่าสร้างความรู้สึกปลูกจิตสำนึกรักษ์ดินน้ำป่าที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ป้…

5,542 total views, no views today

Read More

เทศบาลนครเชียงรายต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์อปพรดีเด่น ปี 2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรี…

4,100 total views, 3 views today

Read More

เทศบาลนครเชียงรายร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค…

856 total views, no views today

Read More