ทน.นครเชียงราย คัดกรองเข้มเดินทางระหว่างอำเภอ ป้องกันโควิด19

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ได้ทำการตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มข้นตรวจประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะขาเข้าและขาออก ที่อาคารดาวน์ทาวน์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้ยกระดับเพิ่มมาตรการคัดกรองตามมาตราการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

โดยได้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้ประชาชนที่เดินทางมายังจุดดังกล่าวดัวยเครื่อง Thermo scan ซึ่งเบื้องต้น หากพบว่าไม่มีอาการไข้หรืออุณภูมิร่างกายสูงทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการติดสติกเกอร์ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ แต่หากพบประชาชนมีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าว จะมีการประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ให้เข้ามาดำเนินการตามมาตรการต่อไป

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงรายได้มีการขอความร่วมมือให้ทำความสะอาดรถโดยสาร พร้อมกับกำชับให้พนักงานขับรถ และพนักงานจำหน่ายตั๋ว สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการรถโดยสารขนส่งหากไม่มีสติกเกอร์ ที่ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายทำการติดให้เพื่อแสดงว่าผ่านจากจุดตรวจคัดกรองแล้วจะไม่สามารถเดินทางออกจากสถานีขนส่งได้

 16,297 total views,  2 views today