เทศบาลนครเชียงรายเคาะประตูบ้านต้านโควิด-19

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาการผู้อำนวยการกองแพทย์ เทศบาลนครเชียงรายราย พร้อมเจ้าหน้าที่ อสม. เทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 65 ชุมชน

เพื่อทำการแจกหน้ากากอนามัย และสื่อประชาสัมพันธ์การต้านโควิด -19 ในเขตเทศบาลนครเชียงราย พร้อมให้เจ้าหน้าที่อสม.เทศบาลนครเชียงรายเฝ้าระวังสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้คำแนะนำประชาชน ในการดูแลป้องกันตนเอง และสอนการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าใช้เอง โดยในขณะนี้ได้ทำการเคาะประตูบ้านแล้ว จำนวน 4,409 หลังคาเรือน โดยจะทยอยแจกหน้ากากอนามัยไปเรื่อยๆให้จนครบทุกหลังคาเรือน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่

 4,280 total views,  2 views today