จุดบริการ Alcohol ล้างมือ และดำเนินการล้างตลาดเนื่องป้องกันและลดความเสี่ยงโควิด-19

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย ถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19  มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวัน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงดังนั้น ทางเทศบาลนครเชียงรายจะดำเนินการตั้งจุดบริการ Alcohol ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ รวมทั้งจะมีการทำความสะอาดพร้อมใช้รถน้ำฉีดพื้น น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ขัดถูพื้นตลาด เพื่อป้องกันโควิด19 โดยเริ่มจากวันนี้ที่ตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย สถานีขนส่งแห่งที่ 1 (Downtown) และจะมีการดำเนินการตลาดสดศิริกรณ์ รวมทั้งสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลนครเชียงรายต่อไป

 4,328 total views,  2 views today