เฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสุกร

เขต 5 ประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสุกรและการเคลื่อนย้ายสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ท่านธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต5 เป็นประธานในการประชุมหารือกำหนดแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาครัฐ ประกอบด้วย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่-ลำพูน และสมาชิก ตัวแทนบริษัท CP เบทาโกร ตัวแทนผู้เลี้ยง และพ่อค้าสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ข้อตกลงร่วมกันในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคในพื้นที่และแก้ปัญหาราคาสุกรที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้บริโภคเนื้อสุกรในราคายุติธรรม โดยทางภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเป็นอย่างดี

สนับสุนข่าวโดย

 2,955 total views,  4 views today