เด็กเทศบาลนครเชียงรายร่วมแข่งขันกีฬา “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”

เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม 2562   นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประธานในพิธีส่งคณะนักกีฬาเทศบาลนครเชียงราย ประกอบไปด้วยนักกีฬา คณะครู รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37  “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”    ณ สนามกีฬาเทศบาลแม่สอดและสนามใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2562

 14,153 total views,  4 views today