กองทุนฟื้นฟูฯแม่ฮ่องสอน เร่งดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกร

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดแม่ฮ่องสอน (กฟก.) เร่งดำเนินการชำระหนี้แทนเกษตรกร ลูกหนี้ สหกรณ์ฯ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางณัติกานต์ บุญเจริญ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมร่วมกับสหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด เพื่อดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด จำนวน 3 ราย มูลหนี้รวม จำนวน 697,301.50 บาท โดยมี นายตา บุญชุม ประธานสหกรณ์ฯ นางสาวไขศรี กองแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์ฯ นายสุทิน ปินตาอุ้ย ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทน ร่วมดำเนินการ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด

โดยนางณัติกานต์ กล่าวว่า การดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจรจาเพื่อขอชำระหนี้แทนเกษตรกร ลูกหนี้สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด ซึ่งสหกรณ์ฯยินยอมให้ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.แม่ฮ่องสอน เข้าไปชำระหนี้แทนเกษตรกร ทั้ง 3 ราย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ฯ) คือ เป็นหนี้อันเนื่องมาจากการประกอบเกษตรกรรม เป็นหนี้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือ หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกันในสัญญาเดียวกัน และ เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ไม่น้อยกว่า 1 ปี) โดย สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ชำระหนี้แทนเกษตรกร จำนวนเงินต้นร้อยละ 100 ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ระยะเวลาการคิดคำนวณดอกเบี้ย ไม่เกิน 10 ปี จากเงินต้นคงค้างชำระ พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง.

สนับสนุนข่าวโดย

 4,378 total views,  6 views today