มหาวิทยาลัยแห่งการเปลี่ยนแปลง “จากภาระให้เป็นพลัง”

มหาวิทยาลัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ”จากภาระให้เป็นพลัง” ของผู้สูงวัยในเขตเทศบาลนครเชียงราย ติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ…😄และผู้ที่สนใจจะเรียนที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ชุมชนน้ำลัด ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ☎️☎️โทร 053-150009

 2,817 total views,  2 views today