ขนส่งเชียงรายเอาจริง ตรวจเข้มรถควันดำลดค่า PM 2.5 รวมทั้งรถส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  นายอนุวัฒน์  วงจำรัส  ขนส่งจังหวัดเชียงราย  ได้มอบหมายให้ นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งเชียงราย นำกำลังผู้ตรวจการขนส่งจังหวัดเชียงราย  ออกตรวจวัดค่าควันดำรถสองแถวสาธารณะในเขตเมืองเชียงราย และรถโดยสารของ บขส. ตามโครงการ “ยานพาหนะไร้ฝุ่นพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตคนเชียงราย” เพื่อสนับสนุนนโยบายลดค่า PM2.5 ของรัฐบาล   ซึ่งมาตรการลดค่ามลพิษขนาดเล็กหรือ PM2.5  ในส่วนของจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้ความสำคัญยิ่ง โดยมอบนโยบายให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันดำเนินการในภารกิจที่รับผิดชอบ

สำหรับการตรวจวัดค่าควันดำรถ ตามโครงการ “ยานพาหนะไร้ฝุ่นพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตคนเชียงราย” ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้มีการตรวจรถราชการ  ณ ที่ทำการของส่วนราชการ และตรวจรถบรรทุกรถโดยสาร ณ สถานประกอบการขนส่ง  เมื่อพบรถมีค่าควันดำเกินกฎหมายกำหนด จะแจ้งให้ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ปรับ ซ่อม แก้ไขก่อนนำรถออกมาใช้งานบนท้องถนน

รวมทั้งการตรวจบังคับใช้กฎหมาย บนถนนสายหลัก สายรอง  เมื่อพบรถมีค่าควันดำเกิน ดำเนินการสั่งห้ามใช้รถ และให้นำรถไปปรับ ซ่อม แก้ไขก่อนนำไปใช้งานต่อไป โดยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้ตรวจวัดควันดำรถ ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  ตรวจรถทั้งหมด 28 คัน ผลการตรวจวัด ปรากฏว่า ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งเตือนรถที่มีค่าควันดำระหว่าง 30 – 45% จำนวน 1 ราย

นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งเชียงราย เปิดเผยว่า ผลการตรวจรถที่มีค่าควัน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจวัดค่าควันดำรถ รวมทั้งสิ้น จำนวน 623 คัน  ผลการตรวจ ออกหนังสือเตือน ค่าควันดำ 30-45 % จำนวน 9 คัน  สั่งห้ามใช้รถ ค่าควันดำเกิน 45 %  จำนวน 2 คัน ส่วนการตรวจรถของสำนักงานขนส่ง จังหวัดเชียงราย ผ่านทุกคัน จำนวน 7 คัน ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะมีการตรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากควันดำ

13,069 total views, 3 views today