การพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนและชุมชนต้องมาก่อน

Smart-net เพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายที่แท้จริงประชาชนและชุมชนต้องมาก่อน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด รก.กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงรายและ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมกับทาง คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ 3 ชุมชนดอยสะเก็น ที่ ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าดอยสะเก็น ชุมชนดอยสะเก็น เทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมกันดำเนินการ ตามการบริหารการจัดการที่ดีของเทศบาลนครเชียงราย

ซึ่งการประชุมมีทางนายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงรายมาร่วมวางให้แนวทางการดำเนินการ ในการดำเนินงาน “Smart-net เพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย” ซึ่งการดำเนินการในอนาคตในรูปแบบดังกล่าว คือ เทศบาลนครเชียงราย จะให้ประชาชนในชุมชน เสนอแผนงานเข้ามายังเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้เทศบาลฯ ดำเนินงานตามข้อเสนอ และเทศบาลนครเชียงราย จะนำโครงการเข้าที่ประชุมสภา เพื่อวางแผนงานดำเนินงานต่อไป จุดนี้จะมองให้เห็นว่า การบริการจัดการที่ดีนั้น ประชาชนจะมีศักยภาพ 70 เปอร์เซ็นต์ และเทศบาลจะบริหารงานที่เหลืออีก 30 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งแนวทางที่เข้าใจง่ายคือ ชุมชนต้องมาก่อนซึ่งจะต่างจากอดีตที่เทศบาลฯจะนำหน้า แต่ครั้งนีทุกชุมชนจะนำหน้า และเทศบาลจะอยู่เบื้องหลังในการสร้างเครือข่าย หรือหาทุนทรัพย์ มาดำเนินการที่ทุกชุมชนมีความต้องการ…

สนับสนุนข่าวโดย

พื้นที่โฆษณา

 4,984 total views,  8 views today