มอบถวายพระวิหารหลังใหม่ “คริสตจักรเด่นดำรงศาสน์”

วันที่ 14 มีนาคม  2563 นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมในพิธีมอบถวายพระวิหารหลังใหม่ ของ คริสตจักรเด่นดำรงศาสน์ และ พิธีวางศิลามุมเอก ที่ คริสตจักรเด่นดำรงศาสน์ ชุมชนเด่นห้า เขตเทศบาลนครเชียงราย โดยในพิธีได้ร่วมกับ ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์ ประธานสภาคริสจักรในประเทศไทย ผป.ศรีบาล เครือจักร ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรเด่นดำรงศาสน์ ประกอบพิธี

โดยมีสมาขิก คณะธรรมกิจ ศิษยาภิบาล คริสตจักรเด่นดำรงศาสน์ เข้าร่วมในพิธีด้วย ซึ่งทุกคนมีความรู้สึกชื่นชมยินดี ในความรักมั่นคงและพระเมตตาคุณของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงนำในการก่อสร้างพระวิหารหลังใหม่ ตามพระวจนะของพระเจ้า ในพระธรรมเนหะมีย์บทที่ 2:20 “พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เรากระทำสำเร็จ และเราทั้งหลายผู้รับใช้พระองค์จะลุกขึ้นสร้าง”

ส่วนการก่อสร้างพระวิหารหลังใหม่ ได้เริ่มวางศิลารากเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ.2016 คริสตสมาชิก คระกรรมการทุกฝ่ายได้ทุ่มเทแรงอธิฐาน แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา กำลังทรัพย์และความสามารถมุ่งทำงานอย่างเต็มกำลัง และใช้เวลาในการก่อสร้าง 4 ปี จำสำเร็จเรียบร้อยทุกประการ เป็นพระวิหารที่สง่างามเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้พระเจ้า และประกาศ “66ปี แห่งพระเมตตาคุณ” ในการดำเนินการครั้งนี้ ได้ก่อสร้างอาคารพระวิหาร ห้องน้ำ และซื้อที่ดิน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7,702,783 บาท

 4,229 total views,  2 views today