วันเด็กยุคไซเบอร์ กับกิจกรรมสร้างสรรจาก AIS ร่วมเสริมสร้างทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล

วันเด็กยุคไซเบอร์ กับกิจกรรมสร้างสรรจาก AIS ร่วมเสริมสร้างทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล ให้เด็กไทยใช้เทคโนโลยีบนโลกออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน ในโครงการ “อุ่นใจไซเบอร์ยิ้มหวานวันเด็ก” More info : www.ais.co.th/dq #AIS #อุ่นใจCYBER #ยิ้มหวานวันเด็ก

 15,516 total views,  2 views today