Chiangrai Band Music Challenge 2

เปิดรับสมัครผู้มีดนตรีในหัวใจโครงการ Chiangrai Band Music Challenge 2

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวถึงแนวร่วมกันคิดในการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และจังหวัดเชียงราย มีสถานที่ในการแสดงตามความฝันของตนเอง เริ่มจากการประกวดวงดนตรีเล็ก ๆ ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา จนนำมาสู่การเปิดเวทีครั้งใหญ่ เพื่อให้เยาวชนเก่งทุกคน ได้มีพื้นที่ในการแสดงดนตรี ตามใจที่ทุกคนรัก

จึงได้จัด”โครงการ Chiangrai Band Music Challenge 2 “ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยเปิดรับสมัคร ทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งจังหวัดเชียงราย และในปีนี้เดือนพฤศจิกายนจะถือโอกาสจัดเป็นครั้งที่ 2 โดยเราจะแยกประเภทหลากหลายมากขึ้น เป็น 4 ประเภท คือ

1.เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 

2.เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 

3.เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี

4.บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ

สามารถส่งสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันได้วงละไม่เกิน 5 ถึง 10 คน โดยจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2563 สามารถสมัครโดยตรงที่งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด อาคารดาวน์ทาวน์ หรือเพจเทศบาลนครเชียงราย

 39,148 total views,  4 views today