เทศบาลนครเชียงรายจับมือ ม.แม่โจ้ จัดถ่ายทอดความรู้ “ไบโอชาร์”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดให้ความรู้การผลิตถ่านชีวภาพ หรือ #ไบโอชาร์ จากวัสดุเหลือใช้ในธรรมชาติ

โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มีแนวคิดที่จะนำมาใช้เป็นสารปรับปรุงดิน และเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM2.5 ของภาคเหนือ และยังเป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร สู่การเป็นเมืองอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร โดยมีการอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ดอยสะเก็น #คีรีชัยยามะ ในวันนี้ และจะขยายไปให้ครบทุกชุมชนของเทศบาลนครเชียงรายต่อไป

 6,068 total views,  4 views today