เทศบาลนครเชียงรายยกระดับการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการวางหลักสูตรที่ดีให้กับนักเรียน

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เข้าพบ รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมกันนี้ได้เข้าพบปะผู้อำนวยการสถาบันภาษาจีนขงจื้อ โดยได้พูดคุยวางแผนแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายและยกระดับการศึกษา ระหว่างโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2,318 total views, 6 views today