แข่งว่ายน้ำ นักเรียน นักศึกษา

จัดแข่งว่ายน้ำ นักเรียน นักศึกษา ส่วนภูมิภาคที่เชียงราย หาตัวเก่งแข่งขันเป็นตัวแทนจังหวัด

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยการแข่งขันว่ายน้ำนับเป็นความเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียน เยาวชน ที่ร่วมในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ที่ได้มีสนามฯ ให้นักกีฬาได้ฝึกฝีมือไปในตัว ว่าควรจะพัฒนาต่อไปอย่างไร เพราะการแข่งขันนั้น ทางฝ่ายกีฬาว่ายน้ำจังหวัดเชียงราย ของสมาคม จะได้เก็บข้อมูล เพื่อคัดเลือกเป็นแทนของจังหวัดเชียงรายต่อไป

นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย กีฬาว่ายน้ำ ถือว่าได้ฝึกทั้งกายและจิตใจของนักกีฬาทุก ๆ คน และยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ และความมุ่งมั่น ภายใต้กำลังใจที่มั่นคงอีกทางหนึ่งด้วย และยังสอนให้นักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ตลอดการแข่งขัน และยอมรับการตัดสินของการแข่งขัน เพื่อนำฝีมือนั้นไปปรับปรุงให้ดมากขึ้นต่อไป…

 13,117 total views,  4 views today