ปรับปรุงหาดเชียงราย

หาดเชียงรายกำลังจะกลับมาสวยงามอีกครั้ง ชาวบ้านขอบคุณผู้บริหารงานเทศบาลนครเชียงราย ที่ประสานงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง นำงบประมาณเข้ามาปรับปรุง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย และผู้นำชุมชนป่างิ้ว ลงพื้นที่สำรวจหาดเชียงราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ประสานของบประมาณจากทางกรมโยธาธิการและผังเมืองในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ พร้อมทำแนวป้องกันตลิ่งริมน้ำกก 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การปรับปรุงนั้น จะประกอบไปด้วย ภูมิทัศน์ลานเอนกประสงค์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทางเดิน-วิ่งผิวทาง ปรับปรุงพื้นทางเดินและลานกิจกรรม งานปรับปรุงถนน ที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาคารห้องน้ำสาธารณะ รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ให้เป็นสถานที่ครบวงจร ด้านการท่องเที่ยว การออกกำลังกาย การส่งเสริมปลูกพืชเกษตรปลอดภัย และจุดพักผ่อนของชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป////

 4,991 total views,  2 views today