ครม.ไฟเขียว ลดภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างลง 90% เฉพาะปี 63

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ลดอัตราการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บในปีนี้ลดลง 90% โดยเป็นการลดลงเฉพาะในการจัดเก็บปี 63 นี้ โดยออกเป็นพระราชกำหนด เพราะหากจัดเก็บเต็มอัตราจะส่งผลกระทบในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการลดการจัดเก็บในปีเดียวนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากภาษีนี้ในอนาคต  ยกตัวอย่างกรณีเกษตรกรรม ถ้าเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับการยกเว้น 3 ปีแรกอยู่แล้ว

แต่ถ้าเป็นนิติบุคคล ที่ดินที่มีมูลค่าราคาประเมิน 5 ล้านบาท เดิมจะเสียในอัตรา 0.01 % หรือ เท่ากับ 500 บาท เมื่อลด 90 % จะเสียเพียง 50 บาท / กรณีที่อยู่อาศัย หากมีราคาประเมิน 5 ล้านบาท เดิมจะเสียในอัตรา 0.02 % คิดเป็นภาษี 1,000 บาท เเต่เมื่อลด 90 % จะเสียเพียง 100 บาท เท่านั้น / และกรณีที่ดินรกร้าง และสิ่้งปลูกสร้างเชิงพาณิชยกรรม ทีราคาประเมิน 5 ล้านบาท ซึ่งเดิมต้องเสียร้อยละ 0.3 คิดเป็นภาษี 15,000 บาท แต่เมื่อลด 90% จะเหลือเพียง 1,500 บาท  

ส่วนผลกระทบต่อรายได้ของท้องถิ่น จากการจัดเก็บภาษีที่ปรับลดลง รัฐบาลจะมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งจะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่ง  ขณะเดียวกัน ยังขยายระยะเวลาในการยื่นชำระภาษีรายได้บุคคลธรรมดาจากเดิมที่เคยขยายเวลาให้ยื่นแบบภาษีได้ไม่เกินเดือนมิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม 63 หรือ เลื่อนออกไปอีก 2 เดือน…

 4,415 total views,  2 views today