“เพชรล้านนา”ให้ทุน นร. 3 จังหวัด ให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นศูนย์กลาง

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์2563 พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จ.น่าน น.ส.จุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา จ.พะเยา และผู้บริหารจากธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินโครงการ “เพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562” ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยทางธนาคารออมสินได้ถวายเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวจำนวน 4 ล้านบาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการดังกล่าว

ครูบาอริยชาติ เปิดเผยว่า โครงการนี้ถือว่าดำเนินการมาย่างเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว โดยที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีโดยปีแรก ปี 2560 มอบทุนการศึกษาให้เฉพาะนักเรียนในเขต จ.เชียงราย ในปี 2561 มอบให้กับนักเรียนในเขต จ.เชียงราย และขยายไปยัง จ.พะเยา กระทั่งปีนี้จึงได้ขยายไปยัง จ.น่าน เพิ่มเติมดังกล่าวเพราะมีเป้าหมายที่จะให้ครบทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือหรือล้านนา และหากมีศักยภาพเพียงพอรวมทั้งมีบุคลากรพร้อมก็จะขยายไปสู่ภาคเหนือตอนล่างด้วยต่อไป เพราะโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทานด้านสติปัญญาแก่เด็กๆ นักเรียนให้ได้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยนอกจากจะร่ำเรียนกันตามปกติแล้วยังมีกิจกรรมที่เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวโดยมีเวทีของทุนการศึกษาเพชรล้านนาดังกล่าว เพราะจะมีการสอบแข่งขันกันชิงทุนโดยมีหน่วยงานกลางคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นผู้ให้ข้อสอบและสัมภาษณ์นักเรียน ซึ่งกรณีมีการขยายไปยัง จ.น่าน ด้วยก็จะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยาเขตน่านเป็นหน่วยงานกลางต่อไป

ด้านนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ถือว่าทางเทศบาลนครเชียงราย เป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้เลือกให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นผู้ดำเนินการหลักในการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งในจังหวัดเชียงราย และต่างจังหวัด โครงการที่ผ่านมา มีนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าสอบแข่งขันจำนวนมาก และประสบความเสร็จ ทั้งนี้การแข่งขันชิงทุนการศึกษ เพื่อต้องการส่งเสริมให้เด็กที่เรียนเก่ง และเด็กดี มีกำลังใจ และใฝ่ศึกษาหาความรู้ ตลอดจบการศึกษา ซึ่งในจังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน ถือว่ามีเด็กที่เรียนเก่งอยู่มาก ซึ่งเปรียบเสมือนเพชรที่ถูกซ่อนเอาไว้ จึงต้องการให้เด็กเหล่านี้ได้แสดงความสามารถออกมา 

สำหรับทุนการศึกษาเพชรล้านนาดังกล่าวจะมอบให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการสอบแข่งขันรอบแรกเพื่อทดสอบความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาระวิชา จากนั้นนำผู้ผ่านรอบแรกสอบแข่งขันเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความเป็นเลิศในแต่ละสาระวิชาซึ่งประกอบไปด้วยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนาและภาษาไทย ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีสาระวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พระพุทธศาสนา ภาษาไทย เคมี และชีววิทยา 

ซึ่งในระดับประถมศึกษานั้นรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินทุนจำนวน 15,000 บาท ชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 10,000 บาท ชนะเลิศระดับที่ 3 จำนวน 7,000 บาท และชมเชยมี 5 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศได้รับเงินทุนจำนวน 20,000 บาท ชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 15,000 บาท ชนะเลิศระดับที่ 3 จำนวน 10,000 บาท และชมเชยมี 5 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศได้รับเงินทุนจำนวน 30,000 บาท ชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 20,000 บาท ชนะเลิศระดับที่ 3 จำนวน 10,000 บาท และชมเชยมี 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท ตามลำดับ สำหรับปีนี้ยังมีทุนการศึกษารอบเพชรตัดเพชรโดยผู้ชนะสาระวิชาจากจังหวัดต่างๆ มาแข่งขันกันโดยเพื่อชิงสร้อยคอทองคำพร้อมล็อกเก็ตตราสัญลักษณ์โคงการและธนาคารออมสิน จำนวน 17 รางวัล มูลค่า 25,000 บาทด้วย.

8,457 total views, 21 views today