บรรเทาความเดือนร้อนจากโรคไวรัสโควิด19

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วย กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมมอบอาหารและสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม ไข่ไก่ จำนวน 1,200 ชุด

โดยเครือเบทาโกร มอบผลิตภัณฑ์ใส้กรอกคุณภาพ สู่ชุมชนทั่วประเทศชุมนเขต 3 เทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมสนับสนุนเป็นกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ผ่านการมอบความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตามโครงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกคุณภาพ 100,000 กิโลกรัมให้แก่ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย จัดระเบียบ จัดระยะห่าง การเข้ารับสิ่งของ อาหาร จัดจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิวัดไข้ จัดเจลล้างมือ และมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

 4,298 total views,  8 views today