สัมมนามิติใหม่อยู่ไหนก็ได้ความรู้

สถาบันพระปกเกล้า และ กสศ.ขอเชิญชวนพี่น้องท้องถิ่น สมัครเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ฟรี “เวทีนวัตกรรมท้องถิ่น ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.30 น. ในงานประกอบด้วย

1. การเสวนา “บทบาทของท้องถิ่นกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” โดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย นายประยูร รัตนเสนีย์ และนายสุภกร บัวสาย

2. เรื่องเล่า “นวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากท้องถิ่น และการดูแลประชาชนทุกวัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและครอบครัวภายหลังสถานการณ์”

3. ร่วมชมและแชร์ผลงาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” (เสวนาห้องย่อย) ประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการศึกษาในพื้นที่ ให้กับเด็กเล็ก เด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กยากจน หลักสูตรท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในระดับจังหวัด/ประเทศ และระบบสนับสนุนการศึกษา ฯลฯ

พิเศษสุดๆทุกท่านที่สมัครและเข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับ “หูฟังบลูทูธ” กว่า 600 เครื่อง และร่วมลุ้น (digital watch)“สมาร์ทวอช” อีก 20 รางวัล

👉👉สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ http://equityforum2020.eef.or.th/
ฝากแชร์ด้วยนะคะ

 1,890 total views,  4 views today